tvedestrand_001Utgangspunktet i dette prosjektet var en bolig fra en tidstypisk bolig fra begynnelsen av 1900-tallet, som tiltakshaver ønsket å utvide en hel del. Det var også ønskelig at tilbygget skulle strekke seg mot sjøen, slik at det kunne etableres utsikt fra fritidsboligen til sjøen.
Vi løste dette ved å forlenge nåværende bolig slik at den fikk symmetriske trekk i hovedfasaden. Videre la vi til et funkisinspirert tilbygg i et forsøk på å la de to delene spille opp mot hverandre. Vi fikk til en terrasse rundt tilbygget med utsikt til skjærgården nedenfor. Det er lagt stor vekt på god materialbruk og eksklusive løsninger i prosjektet.

Plantegninger før utbygging

Plantegninger før utbygging

Plantegninger etter utbygging

Plantegninger etter utbygging

Fasadetegninger før utbygging

Fasadetegninger før utbygging

Fasadetegninger etter utbygging

Fasadetegninger etter utbygging