Våre tjenester

Q2 Arkitekter AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for prosjektering av arkitektur og tiltaksklasse 1 for konstruksjonsteknikk. Godkjenningen innebærer at firmaet kan stå som ansvarlig prosjekterende for alle typer bygg av moderat omfang og kompleksitet. Kontoret påtar seg mange typer oppdrag innen arkitektur.

Vi legger vekt på å levere et produkt som ivaretar kundenes behov og kostnadsrammer, samtidig som fokus på miljø, tilgjengelighet og energi er sentrale. Kontoret bruker AutoCAD som planleggingsverktøy.

arkitektur

Q2 Arkitekter AS har inngående kjennskaper til byggeforskriftene og for tiden spesielt til TEK 17, samt energieffektivisering.

Vi påtar oss mange forskjellige oppdrag innen dette feltet. Kontoret kan lage varmetapsberegninger og vi kan energimerke boliger.

energidesign

Byggeforskriftene har regler for uavhengig kontroll i byggeprosjekter. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Q2 Arkitekter AS tilbyr uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom. Q2 Arkitekter AS er sentralt godkjent for kontroll av lufttetthet og våtrom. Ta kontakt for pristilbud. Les mer om uavhengig kontroll her.

uavhengig_kontroll

Q2 Arkitekter AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Godkjenningen innebærer at firmaet kan være ansvarlig søker for alle typer bygg av moderat omfang og kompleksitet. Rollen som ansvarlig søker omfatter innledende dialog med myndigheter, utarbeidelse og innsendelse av ramme- og igangsettingssøknad, samt oppfølging av formelle forhold frem til ferdigstillelse og brukstillatelse.

Kontoret tilstreber seg å heve kompetansenivået gjennom kurser, slik at vi har god kjennskap til de krav som stilles til ansvarlig søker og krav som de forskjellige kommunene stiller for øvrig, slik at prosessen blir ukomplisert og effektiv.

ansvarlig_soker