Firemannsboliger med carport

To firemannsboliger med carport er nylig ferdigstilt og overlevert kjøperne. Byggene er prosjektert for Grimstad Bygg AS. Det ble lagt spesielt vekt på å utforme et moderne fasadeuttrykk samtidig med å holde utbyggingskostnadene [...]