To firemannsboliger med carport er nylig ferdigstilt og overlevert kjøperne. Byggene er prosjektert for Grimstad Bygg AS. Det ble lagt spesielt vekt på å utforme et moderne fasadeuttrykk samtidig med å holde utbyggingskostnadene realistiske. Bygningenes ytterflater har Royalimpregnert kledning og fasadeplater fra Steni.

Plantegninger før utbygging

Plantegninger

 

Plantegninger etter utbygging

Fasader

 

Fasadetegninger før utbygging

Snitt

 

Fasadetegninger etter utbygging

Carport