Bilde fra fremsiden_950w

Prosjektering av små eneboliger i rekke – Kjæråsen Grimstad
Q2 Arkitekter AS prosjekterer mange boliger i det sjø-nære boligområdet Kjæråsen, som ligger mellom Grimstad og Lillesand (5 km fra Grimstad sentrum). Det er et boligområde med ca 140 nye boenheter, hvor Grimstad Bygg AS står for utbyggingen av de fleste enhetene. Q2 Arkitekter AS har prosjektert flere titalls boenheter i feltet allerede og mange av boligene er solgt. De første boligene er nå under oppføring. Se vedlagte bilder. Dette prosjektet gjelder fem små eneboliger i rekke. Mellom boligene er det carporter med terrasse over. Boligene har universell utforming og skjerpa krav til energibruk. De er tilrettelagt for husbankfinansiering.

IMG_6289_950