Klokkargarden_01_950

Dette var et stedsutviklingsprosjekt, der Iveland kommune var oppdragsgiver. Utgangspunktet var at det skulle bygges 14 små eneboliger i et nytt, lite boligfelt like ved Birkeland i Iveland kommune. Tomtene ble solgt til private og til byggefirmaer. Q2 Arkitekter AS sin oppgave var å planlegge byggene for hver enkelt tomtekjøper og samtidig gi området en enhetlig profil.

Kledningstype, taktekking, takvinkel, beslagtyper og vindusfasonger ble brukt som virkemidler for å få et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Prosjektet er ferdig og det har fått positiv omtale i Iveland.

pdf-icon_60

Fasade

pdf-icon_60

Plan og snitt

pdf-icon_60

Situasjonsplan