Loading...
Hjem 2017-09-04T16:30:59+00:00

To nye eneboliger

To nye eneboliger i en skrånende villahage. Bygget av HK Hus Grimstad. Her ble eiendommen transformert fra en bolig til tre boliger (den opprinnelige boligen ligger bak).  

Leilighetsbygg – Støle

Leilighetsbygg i Grimstad med 22 leiligheter. Bygget er prosjektert av Q2 Arktiekter med Grimstad Bygg AS som oppdragsgiver og selger. Bygget vil være ferdig Desember 2017. Se link: bit.ly/2w0z1LW  

Firemannsboliger med carport

To firemannsboliger med carport er nylig ferdigstilt og overlevert kjøperne. Byggene er prosjektert for Grimstad Bygg AS. Det ble lagt spesielt vekt på å utforme et moderne fasadeuttrykk samtidig med å holde utbyggingskostnadene realistiske. Bygningenes ytterflater har Royalimpregnert kledning og fasadeplater fra Steni. [...]